Čo je Učiteľská akadémia UK?

Učiteľská akadémia UK je e-learningový nástroj pre študentov a študentky učiteľstva a pomáhajúcich profesií Univerzity Komenského v Bratislave. Obsahuje videozáznamy vyučovacích hodín, krátke videoukážky, rozhovory s učiteľmi a učiteľkami a ďalšie materiály a učebné úlohy zamerané na rozvoj učiteľských kompetencií.

 

Ako vznikla Učiteľská akadémia UK?

Štartovacia verzia Učiteľskej akadémie UK je výstupom projektu Stanem sa učITeľom, ktorý v roku 2020 podporila nadácia FOND SK-NIC. Na jej tvorbe sa podieľali odborníci a odborníčky z Filozofickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Akademickej obci UK je prístupná od letného semestra 2022.

 

Pre koho je Učiteľská akadémia UK určená?

Učiteľská akadémia UK bola vytvorená predovšetkým pre študentov a študentky učiteľstva pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy, používať ju však môžu všetci členovia a členky akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave. Na stránky s videami a učebnými materiálmi sa dostanete po prihlásení univerzitným menom a heslom. Pred prihlásením si prečítajte Podmienky používania.