Publikácie

Ako citovať Učiteľskú akadémiu UK?
Ak chcete odkázať na tento portál ako celok (napr. ak ho chcete uviesť do odporúčanej literatúry pre študentov a študentky), použite tento citačný odkaz. Ak chcete odkázať na kontrétnu časť (napr. video), použite citačný odkaz uvedený pri danom videu.

Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z. (2022, 25. januára). Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Publikačné výstupy projektu:

Dovičák, M., Haverlíková, V., Jamborová, J., Jašková, Ľ., Miková, K., Muziková, K., Neumann, M., Sokolová, L., Tarasovič, Z., & Vojtech, M. (2023). Učiteľská akadémia UK: Videoukážky z odborových didaktík I. Univerzita Komenského v Bratislave.

Budinská, L., Dvorská, D., Hapčová, M., Miková, K., & Sokolová, L. (2023). Učiteľská akadémia UK: Videoukážky z predmetov učiteľského základu I. Univerzita Komenského v Bratislave.

Sokolová, L., Karolčík, Š., Dvorská, D., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z. (2021). Učiteľská akadémia UK: Metodická príručka. Univerzita Komenského v Bratislave.

Dvorská, D., & Sokolová, L. (2021). Učiteľská akadémia UK - e-learningový nástroj pre budúce učiteľky a učiteľov. Academia, 32(4), 50-52.

 

Publicita projektu:

Zaťková, T. (2023). Na fakulte vznikol priestor pre inovatívnu výučbu. Zvedaví na vedu FiF UK.

TASR (2023) Päť pedagogičiek Univerzity Komenského ocenili za inovatívne kurzy. TERAZ.sk, Spravodajský portál tlačovej agentúry Slovenskej republiky, 30.5.2023, zdieľané aj na školske.sk a hyperportal.sk

Zaťková, T., & Miller, L. (2023). Päť pedagogičiek ocenili za inovatívne kurzy. Tlačová správa UK z 30.5.2023.

Zaťková, T., & Miller, L. (2023). Päť vyučujúcich si prevezme cenu za inovatívnu výučbu. Tlačová správa UK z 25.5.2023. 

Duálna akadémia.sk (2023). Duál v praxi. Pravidelný newsletter Duálnej akadémie. Január - Február 2023.

Zaťková, T. (2023). Workshopy rozvíjajúce učiteľské kompetencie. Zvedaví na vedu FiF UK.

Zaťková, T. (2023). Získali sme grant na rozvoj doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho pedagogického štúdia. Zvedaví na vedu FiF UK.

Zvara, V. (2022). Darina Dvorská a Lenka Sokolová: Škola má byť miestom pohody a bezpečia. Na múriku. Podcast FiF UK.

Hrubo, M. (2022). Videoukážky z vyučovania pomôžu pri príprave budúcich učiteľov. TASR. Školske.sk

Zaťková, T. (2022). Jedinečný e-learningový nástroj pre prípravu budúcich učiteľov. Zvedaví na vedu FiF UK.

Zaťková, T. (2021). Videoukážky z vyučovania pomôžu pri príprave budúcich učiteľov. Zvedaví na vedu FiF UK.

Fond SK-NIC (2020). Stanem sa učITeľom: Videoukážky z vyučovania pomôžu pri príprave budúcich učiteľov.