Publikácie

Ako citovať Učiteľskú akadémiu UK?
Ak chcete odkázať na tento portál ako celok (napr. ho uviesť do odporúčanej literatúry pre študentov), použite tento citačný odkaz. Ak chcete odkázať na kontrétnu časť (napr. video), použite citačný odkaz uvedený pri danom videu.

Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z. (2022, 25. januára). Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Publikačné výstupy projektu:

Sokolová, L., Karolčík, Š., Dvorská, D., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z. (2021). Učiteľská akadémia UK: Metodická príručka. Univerzita Komenského v Bratislave.

 

Publicita projektu:

 

Zvara, V. (2022). Darina Dvorská a Lenka Sokolová: Škola má byť miestom pohody a bezpečia. Na múriku. Podcast FiF UK.

Hrubo, M. (2022). Videoukážky z vyučovania pomôžu pri príprave budúcich učiteľov. TASR. Školske.sk

Zaťková, T. (2022). Jedinečný e-learningový nástroj pre prípravu budúcich učiteľov. Zvedaví na vedu FiF UK

Dvorská, D., & Sokolová, L. (2021). Učiteľská akadémia UK - e-learningový nástroj pre budúce učiteľky a učiteľov. Academia, 32 (4), 50-52.

Zaťková, T. (2021). Videoukážky z vyučovania pomôžu pri príprave budúcich učiteľov. Zvedaví na vedu FiF UK.

Fond SK-NIC (2020). Stanem sa učITeľom : Videoukážky z vyučovania pomôžu pri príprave budúcich učiteľov.