Bariéry štúdia

Študijný úspech a pohoda počas štúdia sú výsledkom kombinácie potenciálu a motivácie, blokujú ho však prekážky a bariéry, s ktorými sa pri štúdiu stretávame. Takýmito bariérami môžu byť sociálno-ekonomické podmienky, jazyková bariéra, zdravotné či psychické ťažkosti a pod. V tejto časti Učiteľskej akadémie UK sme sa zamerali na to, ako sa študuje osobám s poruchami učenia a pozornosti.

Filtračné kritériá