Ako sa efektívnejšie učiť?

Vysokoškolské a postgraduálne štúdium sa od toho na strednej škole v mnohom líši. Predovšetkým sa očakáva omnoho väčšia miera samostatnosti a sebariadenia študujúcich. Prednášky a semináre nepokryjú vždy všetko učivo, predpokladá sa ďalšia práca s literatúrou a samoštúdium. Podľa našich výskumov dosahujú väčšie akademické úspechy práve študenti a študentky, ktorí/é si vedia dobre zorganizovať a naplánovať svoje štúdium. Tu je niekoľko tipov, ako sa učiť efektívnejšie:

Plánujte a organizujte. Ak ešte nemáte, založte si diár (najlepšie elektronický), zapisujte si jednotlivé školské aj mimoškolské povinnosti. Naplánujte si aj čas na učenie a vypracovávanie zadaní. Ak vám to vyhovuje, nastavte si pripomienky. Svoj plán podľa potreby pravidelne aktualizuje a revidujte.

Zbavte sa distraktorov. Keď máte vyhradený čas na učenie či písanie prác do školy, snažte sa zbaviť vecí, ktoré vás od učenia vyrušujú. Môže to byť mobilný telefón, hluk okolia, rodinní príslušníci, ale aj vlastné nastavenie či únava.

Buďte aktívni. Obvykle sa viac naučia tí, ktorí sú na prednáškach a seminároch aktívni, pýtajú sa a zapájajú sa do aktivít. Je to hlavne preto, že aktívna participácia udržiava našu pozornosť a núti nás poznatky okamžite používať a prepájať.

Študujte intenzívne. Vyskúšajte techniku „deep work“, pracujte na zadaní či študujte intenzívne približne 60 – 90 minút. Počas tohto času sa odpojte od všetkých komunikačných technológií, vypnite či odložte mobil, odpojte internetové pripojenie a snažte sa maximálne sústrediť. Snažte sa naplánovať si takéto intenzívne učenie raz denne alebo každý druhý deň, podľa potrieb vášho štúdia.

Rozdeľujte na menšie časti. Niektoré predmety na vysokej škole sú hodnotené na záver semestra skúškou, ktorá zahŕňa veľké množstvo učiva. Rozdeľte si svoje poznámky na menšie časti, urobte si kartičky, na ktoré si zapíšete kľúčové pojmy či definície. Naplánujte si učenie tak, aby ste mali čas prebrať každú časť. A nezabudnite na prestávky.

Vybavujte si z pamäti namiesto opakovaného čítania. Čítanie a zvýrazňovanie poznámok stále dookola je častá, no nie veľmi efektívna študijná technika. Vyskúšajte niečo iné. Prečítajte si text raz a pokúste sa vybaviť si z čítaného čo najviac. Nevzdávajte to, skúste si ešte spomenúť.  

Opakujte a precvičujte. Striedajte rôzne techniky opakovania. Použite kartičky (flashcards) v tradičnej alebo elektronickej verzii. Formulujte otázky z učiva. Vytvorte si opakovacie testy. Využite niektorú online aplikáciu, vytvorte si test a precvičujte učivo napr. cestou v MHD. A samozrejme nezabudnite čas na opakovanie zaradiť do svojho študijného plánu.

Zdieľajte a pýtajte sa. Spolupracujte, rozprávajte sa, využite potenciál skupiny pre učenie. Okrem sociálnej opory a pocitu, že „v tom nie ste sami“, získate aj iný pohľad na preberané témy, overíte si porozumenie zadaní a aktívne si učivo zopakujete.

A bonus na záver: odmeňujte sa. Nezabudnite sa motivovať, napr. drobnou odmenou v podobe prestávky alebo obľúbenej aktivity.

Čo ešte pri štúdiu pomôže?

Spoliehajte sa na kvalitné vedecké a odborné zdroje.

Naučte sa pracovať so skúškovým stresom a úzkosťou.

Naučte sa správne pracovať s literatúrou a korektne citovať.

Dobre si naplánujte písanie seminárnych a záverečných prác.

Ďalšie tipy psychológov a psychologičiek (nielen) k téme efektívneho učenia nájdete na stránke Ako na to?

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.