Duál v praxi

Každý mladý človek má predstavu (možno túžbu) o tom, kde by chcel po skončení štúdia pracovať. Svoju predstavu o budúcom zamestnávateľovi majú i budúce učiteľky a budúci učitelia. Väčšina si predstavuje svoj profesijný život spojený s prácou na gymnáziu alebo základnej škole, ktorá bude blízko miesta bydliska. Štatisticky menší počet učiteľov chce svoju profesijnú kariéru spojiť so strednou odbornou školou. Prečo je to tak? S odborným vzdelávaním je spojených veľa mýtov, napríklad aj taký, že v týchto školách sú žiaci, ktorí sú ťažko vzdelávateľní. Realita je však iná. Na Slovensku sú moderné stredné školy, ktoré spolupracujú so zamestnávateľským sektorom. A práve ukážky v sekcii Duál v praxi sa snažia ponúkať nový pohľad na odborné vzdelávanie a jeho význam i v učiteľskej príprave.

Videoukážky v duáli

Partnerstvá v duáli

Ďakujeme spolupracujúcim inštitúciám, inštruktorom a inštruktorkám, rodičom i žiakom a žiačkám duálneho vzdelávania za to, že umožnili, aby tieto videozáznamy vznikli.