Prípady a príbehy

Prípadové metódy sú vhodným nástrojom prepájania teoretických poznatkov s každodenným životom a nachádzajú svoje uplatnenie naprieč rôznymi profesiami ako nástroj rozvoja profesijných kompetencií, postojov či aplikovania vedomostí. Predstavujú určité situácie, v ktorých je prezentovaný problém, dilema, príbeh. Kontext situácie môže byť reálny alebo vytvorený cielene pre vzdelávacie účely. Študenti a študentky situáciu analyzujú, zhodnotia, individuálne, v skupinových alebo frontálnych diskusiách hľadajú možné riešenia či odborné rámcovanie problému. 

Príbehy a prípady a nadväzujúce zadania môžu byť motivačným uvedením do témy, môžu poslúžiť ako ilustrácia prezentovanej teórie, ale možno ich využiť aj ako komplexné seminárne aktivity, domáce zadania či praktické alternatívy tradičných foriem hodnotenia, napr. v podobe tzv. open-book testu. V rámci e-elearningového projektu Učiteľská akadémia UK ponúkame niekoľko príbehov a prípadov s príkladmi aktivít a zadaní, ktoré možno využiť v učiteľskej príprave aj v príprave ďalších pomáhajúcich profesií.

Bariéry štúdia (príbehy a zistenia o tom, ako sa študuje osobám s poruchami učenia a pozornosti)

Psychológia x-krát inak (prípadové štúdie, ktoré prepájajú rôzne oblasti psychológie a ďalších profesií)