Partnerstvá v duáli

V škole pracujú učitelia, ktorí sa stretávajú so svojimi žiakmi a ich rodičmi. Spolupracujú so svojimi kolegami a s nimi tvoria učiteľský zbor. Ale existujú aj školy, v ktorých sa učitelia stretávajú aj s odborníkmi z praxe. Takými školami sú práve stredné odborné školy. Jedným z typov vzdelávania v odborných školách je i duálne vzdelávanie. Má svoje špecifiká a na Slovensku rozvinutú tradíciu. Budúci učitelia sa s týmto typom vzdelávania môžu stretnúť práve v stredných odborných školách. Kľúčovou postavou pri práci so žiakmi v systéme duálneho vzdelávania je tzv. inštruktor. Inštruktor pracuje vo firme a zapája sa v spolupráci so školou do praktickej prípravy žiakov. Spolupracuje so školou napríklad i pri tvorbe štátneho vzdelávacieho programu a je i súčasťou maturitnej komisie. Firmy, zamestnávatelia, v ktorých pracujú inštruktori, sa zlučujú do profesijných a stavovských organizácií. Práve tie ich na prácu so žiakmi odborne pripravujú. Firmy, školy a stavovské a profesijné organizácie spolu vytvárajú partnerstvá, ktoré sú na Slovensku príkladom dobrej a zmysluplnej praxe.

Vysvetlivky: SOŠStredné odborné školy, SPO Stavovské a profesijné organizácie