Priebeh štúdia

Čo ma čaká na akademickej pôde?        

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka množstvo študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium) a ďalšie vzdelávania (napr. rigorózne konania, prípravné atestačné vzdelávanie, inovačné a aktualizačné vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, univerzita tretieho veku, kurzy a semináre pre verejnosť a pod.). Okrem zabezpečovania štúdia sa jednotlivé pracoviská venujú výskumu, popularizácii vedy, publikačnej činnosti a ďalším aktivitám.

Široký záber aktivít univerzity a jej jednotlivých pracovísk môže byť pre frekventantov a frekventantky DPŠ a RŠ komplikovaný, niekedy je ťažké zorientovať sa v kompetenciách jednotlivých osôb, webstránkach univerzity a systéme štúdia. Ako sa v tom vyznať?

  • Na začiatku štúdia je spravidla určená osoba (koordinátor alebo koordinátorka štúdia), ktorá frekventantom a frekventantkám DPŠ a RŠ poskytuje informácie o tom, ako prebieha štúdium. Táto osoba má za úlohu sprevádzať vás štúdiom, poradiť ako sa orientovať v organizácii a priebehu štúdia, predmetoch a pod. Nebojte sa pýtať a obráťte sa na tieto osoby vždy, keď máte nejasnosti.
  • Väčšina frekventantov a frekventantiek DPŠ a RŠ dostane pridelený univerzitný e-mail. Kontrolujte si pravidelne univerzitnú e-mailovú schránku, aby vám neunikli dôležité informácie a termíny.
  • Používajte univerzitný e-mail aj na komunikáciu s vyučujúcimi, neraz sa stáva, že e-maily zo súkromných adries skončia v priečinku nevyžiadanej pošty a vy márne čakáte na svoju odpoveď.
  • Používajte aktívne univerzitné online nástroje na štúdium a organizáciu štúdia.

Absolvovať DPŠ a RŠ na univerzite so sebou prináša aj mnohé výhody, snažte sa o nich dozvedieť viac a aktívne ich využívať:

  • Vyučujúci a vyučujúce sa venujú výskumu, majú aktuálne poznatky, kontakty a informácie, ktoré môžete aj vy využiť vo svojej praxi.
  • Na jednotlivých pracoviskách sa realizujú rôzne projekty a aktivity, na ktorých sa často môžu podieľať aj študenti a študentky či frekventanti a frekventantky DPŠ a RŠ.
  • Pracoviská tiež organizujú rôzne podujatia (semináre, konferencie) a študentstvo je obvykle vítané.
  • Univerzita Komenského v Bratislave má širokú sieť spolupracujúcich pracovísk (cvičných škôl, poradenských zariadení a pod.), kde môžete realizovať svoje pedagogické praxe či výskumy.
  • Univerzita a jej pracoviská majú mnoho zahraničných kontaktov, napr. v rámci projektov Erasmus+ alebo Enlight.

Čo vás čaká na univerzite? Na túto otázku vo videu odpovedá psychológ Radomír Masaryk.

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.