O projekte

 

E-learningový nástroj Učiteľská akadémia UK a jednotlivé súčasti a doplnenia jeho obsahu vznikajú vďaka podpore viacerých projektov:

2021-2022: Projekt Stanem sa učITeľom, vďaka ktorému vznikla platforma Učiteľskej akadémie UK a prvých 41 videohospitácií s ukážkami a zadaniami. Projekt získal finančnú podporu spoločnosti SK-NIC prostredníctvom  Fondu SK-NIC.

2022-2023: Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR: 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK, ktorého cieľom je okrem iného rozšírenie databázy Učiteľskej akadémie UK o ďalšie záznamy vyučovacích hodín a predmetov. Vďaka podpore tohto projektu sa v roku 2023 uskutočnilo aj 10 stretnutí Klubu Učiteľskej akadémie UK a boli ocenené inovatívne kurzy DPŠ a RŠ .

2022-2024: Grant UK/120/2022 Príbehy dospelých s poruchou učenia a/alebo pozornosti a ich využitie v procese vysokoškolského vzdelávania a projekt VEGA 1/0119/21 Poruchy učenia a pozornosti u študentov a študentiek v terciárnom vzdelávaní: Prevalencia, symptomatológia, copingové a učebné stratégie, vďaka ktorým boli vytvorené učebné materiály v časti Prípady a príbehy: Bariéry v štúdiu.

2022-2024: Projekt KEGA 035UK-4/2022 Psychologické vzdelávanie pre nepsychologické profesie: metodická a obsahová podpora, vďaka ktorému boli vytvorené učebné materiály v časti Prípady a príbehy: Psychológia x-krát inak.