Videoukážky Duál v praxi

Filtračné kritériá

O odbornom vzdelávaní na Slovensku s riaditeľom ŠIOV-u

Ing. Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

O význame stavovských a profesijných organizácií s generálnym sekretárom APZD

Mgr. Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

O systéme duálneho vzdelávania

Mgr. Dominika Kravecová, špecialistka na odborné vzdelávanie z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Ako funguje klimatizácia?

Meno prezentujúceho: Ing. Vladimír Orovnický

Načo je nám meranie? Čím meriame?

Meno prezentujúceho: Ing. Milan Ráchela

Čo sú rozvádzačové skrine?

Meno prezentujúceho: Jozef Kimlička

Načo slúži brzdová sústava?

Meno prezentujúceho: Ing. Michal Voloch

Nie je pneumatika, ako pneumatika...

Meno prezentujúceho: Ing. Igor Krucovčin

Načo potrebujeme robotov?

Meno prezentujúceho: Mgr. Marek Benedik

Čo je frézovanie a ako prebieha jeho programovanie?

Meno prezentujúcej: Mgr. Marina Šustáková

Ako programovať v jazyku Arduino?

Meno prezentujúceho: Bc. Martin Gera

Čo je to údržba linky a prečo ju potrebujeme?

Meno prezentujúceho: Vladimír Černák, majster odbornej výchovy a hlavný inštruktor

Čo potrebujú vedieť rušnovodiči?

Meno prezentujúcich: František Beke (hlavný inštruktor) a Ján Štípala (inštruktor)

Železnicu mám v génoch alebo o práci s mladými ľuďmi na železnici

Ján Štípala, inštruktor v Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rozhovor so žiakom: Prečo som sa stal dualistom?

Matej, pracovisko praktického vyučovania: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.