Ako (sa) učíme?

Učiteľská príprava zahŕňa široké spektrum metód, ktoré majú prispievať k efektívnemu učeniu (sa) budúcich učiteľov a učiteliek, ale tiež ich motivovať a inšpirovať k pôsobeniu v učiteľskej profesii a profesijnému rastu. V tejto časti Učiteľskej akadémie UK zverejňujeme záznamy workshopov pre vysokoškolské učiteľky a učiteľov, ktoré prebehli v roku 2023 v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK a postupne budú pribudať ďalšie videoukážky rôznych metód a aktivít nielen pre učiteľskú prípravu.

Filtračné kritériá
 • Dištančne, Prezenčne

Scholarship of Teaching and Learning

 • Gymnázium, SOŠ, VŠ, ZŠ
 • Dištančne, Prezenčne

Ako dávať a prijímať spätnú väzbu?

 • Gymnázium, SOŠ, VŠ
 • Dištančne, Prezenčne

Kolaboratívne metódy vzdelávania

 • SOŠ, VŠ
 • Dištančne, Prezenčne

Výučbové prípadové štúdie

 • Dištančne, Prezenčne

Cena Učiteľskej akadémie UK

 • Dištančne, Prezenčne

Čo je nové v Učiteľskej akadémii UK?

 • Gymnázium, SOŠ, VŠ, ZŠ
 • Dištančne, Prezenčne

Aktivity s nízkou mierou rizika

 • Gymnázium, SOŠ, ZŠ
 • Prezenčne

O disciplíne v triede