Z učiteľského života

Kariérová cesta učiteľov a učiteliek začína spravidla rozhodnutím vybrať si učiteľstvo ako odbor svojho vysokoškolského štúdia. Nasledujú ďalšie etapy kariérového cyklu, ktoré sprevádza proces formovania učiteľskej identity, rozvoja učiteľských kompetencií či formovania postojov kľúčových pre pôsobenie v učiteľskej profesii. Niektoré osoby však učiteľské povolanie osloví až po skúsenostiach s prácou v inom odbore, či sa rozhodnú po niekoľkých rokoch praxe zmeniť alebo doplniť svoju učiteľskú aprobáciu. V tejto časti Učiteľskej akadémie UK ponúkame ukážky rozhovorov a príbehov osôb v rôznych fázach procesu stávania sa učiteľom či učiteľkou.

Rozhovory o didaktike (rozhovory s odborovými didaktikmi a didaktičkami z rôznych fakúlt UK)

Z učiteľskej praxe (rozhovory s učiteľmi a učiteľkami v rôznych fázach ich učiteľskej kariéry)

Rozhovory o štúdiu (rozhovory so študentmi a študentkami učiteľských študijných programov a frekventantmi a frekventantkami DPŠ a RŠ)

Študentské mikrovýstupy (ukážky krátkych výstupov, ktoré spracovali študenti a študentky učiteľstva)

Ďakujeme všetkým, že sa s nami podelili o svoje príbehy a skúsenosti z učiteľského života.