Psychológia x-krát inak

Psychologické predmety sú súčasťou profesijnej prípravy v mnohých študijných odboroch, nielen v jednoodborovom štúdiu psychológie. Každá fakulta Univerzity Komenského v Bratislave má v niektorom svojom študijnom programe aspoň jeden predmet so psychologickým zameraním, pričom najväčšie zastúpenie majú psychologické disciplíny v učiteľstve a pedagogických vedách. V tejto časti Učiteľskej akadémie UK nájdete 18 prípadových štúdií s úlohami a zadaniami, ktoré prepájajú psychologické disciplíny s odbormi, v ktorých sa psychológia vyučuje. Tieto učebné materiály sú výstupom projektu KEGA 035UK-4/2022 Psychologické vzdelávanie pre nepsychologické profesie: metodická a obsahová podpora.

NA OBSAHU TEJTO STRÁNKY EŠTE PRACUJEME. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Filtračné kritériá
 • Psychológia osobnosti
 • Bezpečnostné vedy, Lekárstvo a ošetrovateľstvo, Mediálne a komunikačné štúdiá, Teológia

Smrť v priamom prenose

 • Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
 • Právo, Sociálna práca, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Keď rodičia už nie sú spolu

 • Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia
 • Lekárstvo a ošetrovateľstvo, Teológia

Je alebo nie je tu niekto nový?

 • Pedagogická psychológia, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
 • Bezpečnostné vedy, Právo, Sociálna práca, Teológia, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Nemôžem ísť do školy...

 • Pedagogická psychológia, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
 • Lekárstvo a ošetrovateľstvo, Logopédia a liečebná pedagogika, Sociálna práca, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Výzva alebo prekážka?

 • Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia, Všeobecná psychológia
 • Logopédia a liečebná pedagogika, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Viem, že viem viac

 • Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia, Všeobecná psychológia
 • Mediálne a komunikačné štúdiá, Učiteľstvo a pedagogické vedy, Vedy o umení a kultúre

Život ako vymaľovaný

 • Pedagogická psychológia, Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia, Všeobecná psychológia
 • Mediálne a komunikačné štúdiá, Učiteľstvo a pedagogické vedy, Vedy o umení a kultúre

Notová osnova

 • Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia, Všeobecná psychológia
 • Lekárstvo a ošetrovateľstvo, Učiteľstvo a pedagogické vedy, Vedy o športe

Keď nemôžeš, pridaj

 • Pedagogická psychológia, Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
 • Mediálne a komunikačné štúdiá, Učiteľstvo a pedagogické vedy, Vedy o športe

Ťah na bránu

 • Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia, Všeobecná psychológia
 • Bezpečnostné vedy, Lekárstvo a ošetrovateľstvo, Mediálne a komunikačné štúdiá

Život so závislosťou

 • Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
 • Lekárstvo a ošetrovateľstvo, Sociálna práca, Teológia

Naprieč generáciami

 • Pedagogická psychológia, Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
 • Ekonómia a manažment, Mediálne a komunikačné štúdiá, Právo, Sociálna práca, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Keď je domov neznámy

 • Pedagogická psychológia, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
 • Bezpečnostné vedy, Lekárstvo a ošetrovateľstvo, Mediálne a komunikačné štúdiá, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Nečakane a náhle

 • Pedagogická psychológia, Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia
 • Mediálne a komunikačné štúdiá, Právo, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Prípad učiteľ

 • Psychológia osobnosti, Všeobecná psychológia
 • Bezpečnostné vedy, Lekárstvo a ošetrovateľstvo

"Dojazd" po výjazde

 • Všeobecná psychológia
 • Ekonómia a manažment, Právo

10-20-30-40

 • Pedagogická psychológia, Vývinová psychológia
 • Ekonómia a manažment, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Homeschooling, homeoffice...