Ako používate Učiteľskú akadémiu UK?

E-learningový nástroj Učiteľská akadémia UK sme odovzdali do používania akademickej obci UK v januári 2022. Primárnou cieľovou skupinou sú najmä osoby vyučujúce alebo študujúce v učiteľských študijných programoch, príp. programoch zameraných na prípravu pomáhajúcich profesií pre školské prostredie. Na Univerzite Komenského v Bratislave v týchto študijných programoch študuje ročne viac ako 3.500 ôsob a na ceste k pedagogickej či pomáhajúcej profesii ich sprevádza približne 300 vyučujúcich. Sekundárnou cieľovou skupinou je celá Akademická obec UK, ktorú tvorí viac ako 22.000 študujúcich a 3.200 vyučujúcich.

Prvú, štartovaciu verziu nástroja v letnom semestri akademického roku 2021/22 a v akademickom roku 2022/23 používalo vo svojej výučbe používalo minimálne 10 vyučujúcich na štyroch fakultách UK, spolu v rámci 20 predmetov, ktoré navštevovalo viac ako 300 študujúcich (tieto informácie sme získali na základe osobnej informácie od jednotlivých vyučujúcich).

Videá a zadania z Učiteľskej akadémie UK používali v rámci prezenčnej aj dištančnej výučby, diskutovali o videoukážkach na prednáškach, zadávali sledovanie ukážok ako seminárnu úlohu alebo samostatnú domácu prácu, alebo zaradili Učiteľskú akadémiu UK do zoznamu odporúčanej literatúry predmetu.

Od akademického roku 2023/24 je k dispozícii výrazne rozšírená verzia Učiteľskej akadémie UK, v ktorej sú zaradené už aj voľne dostupné sekcie. Akademická obec UK môže svoju spätnú väzbu k používaniu tohto e-learningového nástroja vyjadriť prostredníctvom nižšie uvedeného anonymného formulára:

Učiteľská akadémia UK: dotazník používateľských skúseností

Od akademického roku 2023/24 tiež sledujeme návštevnosť stránky Učiteľskej akadémie UK. V prvých týždňoch zimného semestra 2023/24 Učiteľskú akadémiu UK navštívilo 200 osôb, ktoré dali súhlas s použitím cookies.

Spätné väzby a návštevnosť Učiteľskej akadémie UK pravidelne monitorujeme a výsledky priebežne zverejňujeme na tejto stránke.

PRIPRAVUJEME:

Študujete či vyučujete na UK? Používate Učiteľskú akadémiu UK? Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti. Zbierame prípadové štúdie a príklady dobrej praxe používania učebných materiálov a videí v Učiteľskej akadémii UK. Ak máte záujem zdieľať s nami Vašu skúsenosť vo forme textu, videa alebo podcastu, vyplňte tento krátky formulár. Ozveme sa Vám a dohodneme sa na forme. Príklady dobrej praxe budú zverejnené v Učiteľskej akadémii UK.

Príklady dobrej praxe používania Učiteľskej akadémie UK: formulár