O vyučovaní psychológie a spoločného učiteľského základu

Lenka Sokolová pôsobí na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied v Bratislave. Venuje sa pedagogickej a školskej psychológii a metodike vyučovania psychológie pre rôzne cieľové skupiny. Viac ako desať rokov vyučovala didaktiku psychológie a psychológiu pre učiteľov v rámci spoločného základu učiteľstva. Je autorkou viacerých publikácií a metodických materiálov k výučbe psychológie. Od roku 2008 je zástupkyňou Slovenska v  Európskej federácii asociácií učiteľov psychológie (EFPTA) a v rokoch 2019-2021 bola jej prezidentkou. 

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Sokolová, L. (2023). O vyučovaní psychológie a spoločného učiteľského základu. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).