O vyučovaní pedagogiky a spoločného učiteľského základu

Darina Dvorská pôsobí na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo psychológie a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pregraduálnej príprave budúcich učiteľov a učiteliek a spolupodieľa sa na tvorbe unikátneho e-learningového nástroja Učiteľská akadémia UK. 

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Dvorská, D. (2023). O vyučovaní pedagogiky a spoločného učiteľského základu. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).