O vyučovaní nemčiny

Monika Šajánková pôsobí na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa vzdelávaniu študentov a študentiek učiteľstva nemčiny, vedie najmä semináre pre základy didaktiky nemeckého jazyka, prípravu a analýzu vyučovacej hodiny a médiá vo vyučovaní a zároveň semináre v oblasti nemeckej lingvistiky, najmä lexikológie, frazeológie a štylistiky nemčiny. V oblasti výskumu sa zameriava najmä na frazeodidaktiku a komunikatívne vyučovanie. V minulosti pôsobila aj ako lektorka nemčiny na Rakúskom inštitúte v Bratislave.

 

Rozhovor je výstupom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora  poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

Ako citovať tento rozhovor:
Šajánková, M. (2023). O vyučovaní nemeckého jazyka. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).