Ako zladiť štúdium, pracovný a rodinný život?

Sú obdobia v živote človeka, kedy je úloh a povinností akosi viac ako je únosné. Napríklad sa rozhodneme popri práci a rodine vrhnúť sa znovu do ďalšieho štúdia. Ako si s tým poradiť a ako sa vyvarovať prípadným chybám? Tu je niekoľko tipov od psychológa Lukáša Bakoša.

Neničte sa predstavou, že môžete všetko robiť na 100%. Umenie je vedieť ísť v niektorých oblastiach na pol plynu a v iných oblastiach pridávať. A striedať to tak, aby ste z dlhodobého hľadiska dosiahli ten efekt, o ktorý sa usilujete. Je v poriadku, ak niektorá z oblastí krátkodobo trpí. Ak jej to samozrejme potom neskôr všetko vynahradíme. To však neznamená, že by sme sa nemali snažiť o čo najväčšiu efektivitu.

Používajte kalendár. Ak chceme fungovať efektívne a byť schopní zladiť viacero oblastí a množstvo úloh, bez kalendára to nejde. Je dobré mať jeden jediný elektronický kalendár pre všetky oblasti a činnosti. A písať si doňho úplne všetko. Nie len stretnutia s druhými ľuďmi, ale prácu na úlohách, čas na učenie sa, prípravu, čas s rodinou alebo šport. Dôležité je postupne sa naučiť realisticky odhadovať čas činností, ktoré si do kalendára vpisujete. Používajte farby na odlíšenie jednotlivých oblastí alebo úloh. Farebné značenie vám totiž pomôže mať rýchly prehľad o tom, čo vás čaká. A tiež vám pomôže vyhodnotiť, či trávite dostatok času tým, čo považujete za dôležité.

Plánujte. Venovať sa plánovaniu nie je premárnený čas. Je to čas dobre investovaný. A ako hovorí David Allen, guru time managementu, venovať svoju energiu môžeme len trom typom činností: 1) plánovaniu aktivít, 2) realizácii už naplánovaných aktivít a 3) realizácii ad hoc úloh, tak ako prichádzajú. Nuž a tá tretia alternatíva je najhoršia.  Preto plánujte a držte sa plánov.

Stanovte si priority.  Vyskúšajte Eisenhowerovu maticu. Hovorí o tom, že každú aktivitu, ktorá nás čaká, môžeme vyhodnotiť na dvoch škálach. Nakoľko je daná aktivita naliehavá a nakoľko je daná aktivita dôležitá.  Všetky úlohy a činnosti môžeme tým pádom zaradiť do jedného zo štyroch polí: nedôležité a nenaliehavé, nedôležité ale naliehavé, aj dôležité aj naliehavé, nuž a dôležité ale nenaliehavé. Poďme sa pozrieť do jednotlivých polí.

Nedôležité a nenaliehavé aktivity, ako čas na sociálnych sieťach alebo browsovanie internetom, je najlepšie nerobiť, alebo aspoň limitovať na minimum.
Nedôležité ale naliehavé aktivity sú napríklad administratíva, ktorú treba čoskoro odovzdať, alebo nepodstatný e-mail, ktorý si ale vyžaduje okamžitú odpoveď. Ak sa to dá, skúste tieto úlohy delegovať na niekoho iného, alebo aspoň niekoho požiadajte o pomoc. Nuž a ak sa to nedá, tak ich aspoň vo svojom zozname úloh odsuňte.
Dôležité a naliehavé aktivity, ako učenie sa na zajtrajšiu skúšku, s nimi sa nedá vykonať nič iné, len ich okamžite urobiť. Problém nastáva, ak je väčšina vašich činností v tomto poli. To je dlhodobo neudržateľné. Ako sa tomu vyhnúť? Odpoveď sa nachádza v poslednom poli...
Dôležité a nenaliehavé. To sú všetky podstatné činnosti, na ktoré je ale zatiaľ ešte stále čas. Ako učenie sa na skúšku, ktorá bude o dva mesiace. Ak chcete fungovať efektívne, toto je kľúčové pole. Naplánujte si, kedy budete dané činnosti realizovať, poznačte si ich do kalendára, a potom v danom čase tie činnosti naozaj zrealizujte. Ak zaradíte tieto princípy do svojho kalendára, budete mať čas na vaše kľúčové priority rezervovaný dostatočne dopredu a nebude musieť hasiť veci na poslednú chvíľu.

Ak teda chcete byť v štúdiu úspešní, berte ho ako absolútnu prioritu. Rezervujte si preň dopredu dostatok času vo vašom jedinom elektronickom kalendári, priraďte mu vašu obľúbenú farbu, no a potom si ten rezervovaný čas nenechajte nikým a ničím ukradnúť.

Ďalšie tipy k štúdiu od psychológov a psychologičiek nájdete na stránke Ako na to?

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.