Ako sa vyznať v univerzitných online nástrojoch?

Používanie rôznych vzdelávacích systémov sa stalo bežnou súčasťou vysokoškolskej výučby a aj obdobie pandémie COVID-19 ukázalo, že už sa bez nich na univerzite nezaobídeme. Hoci denným študentom a študentkám, aj tým ktorí študujú v iných formách štúdia, technológie môžu štúdium v mnohom uľahčiť, nie je to pre každého jednoduché. Ako si teda z univerzitných technológií urobiť spojenca a nie nepriateľa?

Dobrá správa je, že ku všetkým dôležitým systémom sa možno dostať z jedného miesta a s jedným heslom. Na začiatku univerzitného štúdia dostane každý študent či študentka prístupové meno a heslo, ktoré otvára brány do všetkých systémov, ktoré na univerzite používame. Cestou k nim je stránka www.moja.uniba.sk. Tu nájdete aj príručky a návody, ako jednotlivé systémy používať.

Tu sú hlavné platformy, s ktorými sa počas štúdia pravdepodobne každý stretne:

Office 365: e-mail a ďalšie nástroje

Ak vám vaša fakulta pridelila univerzitnú e-mailovú schránku, kontrolujte pravidelne jej obsah, práve sem budú prichádzať dôležité informácie o vašom štúdiu. Okrem e-mailovej schránky môžete využívať aj ďalšie užitočné nástroje Office 365 ako zdieľané dokumenty. Oceníte ich najmä pri rôznych skupinových projektoch, keď si budete môcť na jednom mieste uložiť všetky zdroje k spoločnej práci a priebežne ich aktualizovať a dopĺňať.

MS Teams: videohovory a e-learning

Prostredníctvom MS Teams budú prebiehať vaše dištančné prednášky, ak sú vo vašom štúdiu naplánované hodiny online, nainštalujte si na svojom počítači aplikáciu MS Teams. Okrem prednášok možno MS Teams využiť aj ako e-learningový nástroj, vyučujúci a vyučujúce vám tu môžu zadávať a hodnotiť úlohy, zdieľať študijné materiály, alebo môžete využiť túto platformu na komunikáciu mimo prednášok.

Moodle: e-learning

E-learningová platforma Moodle slúži najmä na asynchrónne dištančné učenie a vyučovanie, to znamená, že neumožňuje online prednášky v reálnom čase ako MS Teams. Do kurzu v prostredí Moodle vám však vyučujúci a vyučujúce môžu zadať rôznorodé materiály a úlohy, testy, prepojenie na ďalšie externé zdroje a pod. Na jednom mieste tak môžete nájsť interaktívne zdroje k vášmu predmetu.

AIS2: akademický informačný systém

Na rozdiel od predchádzajúcich platforiem, AIS2 nie je určený na zdieľanie materiálov či zadaní. V ňom sa zaznamenáva evidencia vášho štúdia. Nájdete tu najmä informácie o predmetoch študijného programu a študijných plánoch, informačné listy predmetov, známky z absolvovaných predmetov, termíny skúšok apod. Študujúci si v systéme AIS2 zapisujú predmety a skúšky a tu odovzdávajú svoje záverečné práce. Fakulty sa však môžu mierne líšiť v tom, ako jednotlivé funkcie AIS2 využívajú.

EDUROAM: univerzitné WiFi pripojenie

Univerzita Komenského v Bratislave od r. 2008 ponúka WiFi pripojenie, ktoré je súčasťou projektu EDUROAM (Education Roaming). Ide o bezplatné pripojenie k internetovej sieti, ktoré je k dispozícii všetkým osobám, ktoré študujú či pracujú na univerzite.  Pre použitie služby sa musíte prihlásiť univerzitným menom a heslom. Návod, ako sa k sieti EDUROAM pripojiť, nájdete na stránke https://uniba.sk/wifi/

Ako si poradiť s novými technológiami?

Pýtajte sa. Ideálne hneď na začiatku semestra si overte, aké systémy budete na jednotlivých predmetoch používať. Niekto očakáva posielanie prác e-mailom, iní preferujú prácu v prostredí Teams alebo Moodle. Požiadavky sa môžu na rôznych predmetoch líšiť.

Precvičujte. Ak vám v používaní jednotlivých nástrojov chýba istota, požiadajte vyučujúcich a vyučujúce, aby ste si mohli prácu s nimi na hodine predviesť či vyskúšať a potom si prácu s nimi precvičujte.

Menej je niekedy viac. Programy, ktoré budete používať majú veľa funkcií, ale nebudete vždy potrebovať všetky. Snažte sa na začiatok spoznať to, čo skutočne potrebujete.

Sústreďte sa na pozitíva. Skúste sa zamerať na to, čo Vám môžu v štúdiu uľahčiť: komunikáciu s vyučujúcimi a vašou študijnou skupinou, študijné zdroje na jednom mieste či možnosť necestovať na všetky vyučovacie hodiny a pripojiť sa z domu.

Učte sa multimediálne. Zaraďte medzi svoje techniky učenia podporu technológií. Využite digitalizované texty, cvičné testy v online verzii, vypočujte si zaujímavý podcast k téme vášho štúdia napr. počas cesty vlakom...

Nevzdávajte sa. Aj zvládnutie výziev spojených s používaním technológií je dobrou prípravou na učiteľskú profesiu a môžete sa tak naučiť veľa užitočného do vašej učiteľskej praxe. 

V mnohých predstava viacerých nových systémov a digitálnych technológií vyvoláva tzv. technostres. Je to stres spojený s používaním technológií a prejavuje sa napr. obavou, že pri ich používaní zlyháme, niečo pokazíme, alebo nedokážeme úlohy v online prostredí urobiť správne. Niektoré osoby môžu prežívať úzkosť a obavy spojené s úlohami v online prostredí. Alebo úkony, ktoré treba urobiť online odkladajú, vyhýbajú sa im a tak im môžu uniknúť dôležité termíny. Často prevláda predstava, že mladšie osoby technológie hravo zvládnu, ale nie je to vždy tak. Technostres môže zasiahnuť starších aj mladších. Je však pravda, že pre tých, ktorí boli zvyknutí len na tradičnú výučbu bez digitálnej podpory môže byť návrat na univerzitu plnú rôznych technologických „vychytávok“ náročnejší.

 

Ako citovať tohto sprievodcu?

Sokolová, L., Bakoš, L., Kováč, K., Lisá, E., & Masaryk, R. (2023). Sprievodca doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/sprievodca-studiom/

Sprievodca DPŠ a RŠ štúdiom na UK vznikol vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.