O disciplíne v triede

  • Gymnázium, SOŠ, ZŠ
  • Prezenčne

Všetky práva vyhradené. Akýmkoľvek reprodukovaním/šírením tohto videa porušujete právne podmienky používania majiteľa práv – UK.

Kapitoly v tomto videu:
xxx
xxx
xxx

Dokumenty k tomuto videu:

Mareš, J. (2018). Students´ Indiscipline in the Classroom. Pedagogická orientace, 28(4),556-598.Pedagogická orientace, 2018, 28(4), 556–Pedagogická orientace, 2018, 28(4), 556–598

Mareš, J. (2023). Nekázeň ve škole: Domácí a zahraniční pohledy. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.