Cena Učiteľskej akadémie UK

  • Dištančne, Prezenčne

Všetky práva vyhradené. Akýmkoľvek reprodukovaním/šírením tohto videa porušujete právne podmienky používania majiteľa práv – UK.

Dokumenty k tomuto videu:

Nominačná výzva Ceny UA

 

Záznam workshopu v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK, ktorý sa konal
v roku 2023 vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania
a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

Ako citovať toto video:
Pleschová, G., & Hlavatá, L. (2023). Cena Učiteľskej akadémie UK. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.