Mám poruchu pozornosti. Ale ja to nerád nazývam porucha.

Ako citovať tento učebný materiál:

Černickaja, K., & Sokolová, L. (2022). Mám poruchu pozornosti. Ale nerád to nazývam porucha. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

Učebný materiál vznikol vďaka grantovej podpore UK/120/2022  Príbehy dospelých s poruchou učenia a/alebo pozornosti a ich využitie v procese vysokoškolského vzdelávania a VEGA 1/0119/21 Poruchy učenia a pozornosti u študentov a študentiek v terciárnom vzdelávaní: Prevalencia, symptomatológia, copingové a učebné stratégie. )

Za spracovanie nahrávky ďakujeme Igorovi Kasalovi jr., DiS. art. a Mgr. art. Andrei Šeligovej (www.dtrubaduri.eu).