Keď je domov neznámy

  • Pedagogická psychológia, Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia, Vývinová psychológia
  • Ekonómia a manažment, Mediálne a komunikačné štúdiá, Právo, Sociálna práca, Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dokumenty k tomuto audiu:

Prípadová štúdia

Zadania úloh

Kvíz

Organizácia 1

Organizácia 2

 

Lemešová, M. et al. (2024). Psychológia x-krát inak: Prípadové štúdie.

 

Tento učebný materiál je výstupom projektu
KEGA 035UK-4/2022 Psychologické vzdelávanie pre nepsychologické profesie: metodická a obsahová podpora.

Ako citovať tento učebný materiál:
Zacharová, Z. (2023). Keď je domov neznámy. In: Dvorská, D., Sokolová, L., Karolčík, Š., Dovičák, M., Griguš, S., & Hrćan, Z.: Učiteľská akadémia UK [webová stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.

 

Všetky prípadové štúdie a zadania k nim sú súčasťou metodickej príručky:
Lemešová, M., Sokolová, L., Zacharová, Z., & Minarovičová, K. (2024). Psychológia x-krát inak: Prípadové štúdie. Univerzita Komenského v Bratislave.

 

Ďalšie výstupy projektu KEGA 035UK-4/2022:

Lemešová, M., & Sokolová, L. (2023). Duševné zdravie ako súčasť vyučovania psychológie. Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie.

Lemešová, M., & Sokolová, L. (2023). QUESTions UNI: Hra plná otázok. Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie.

Lemešová, M., & Sokolová, L. (2024). QUESTions UNI: English version. Univerzita Komenského v Bratislave.

Sokolová, L. (2023). Psychologická gramotnosť: Ako ju rozvíjať a merať? Univerzita Komenského v Bratislave.