O systéme duálneho vzdelávania

Mgr. Dominika Kravecová, špecialistka na odborné vzdelávanie z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Kľúčové slová rozhovoru: duál, systém duálneho vzdelávania, povolanie, história duálneho vzdelávania, kariéra.