Ako programovať v jazyku Arduino?

Meno prezentujúceho: Bc. Martin Gera

Zamestnávateľ: ZF Slovakia a.s., Ku Bratke 3944/9A, 934 05 Levice

Jeho kolegovia o ňom napísali: Martin patrí medzi najmladších inštruktorov vo firme. Pre žiakov je vzorom a veľkým motivátorom. Snaží sa o propagovanie najmodernejších technologických postupov medzi žiakmi.

 

Kľúčové slová videoukážky: programovací jazyk Arduino, zdroje, LED diódy, letovanie, jazyk Wiring.

 

Doplňujúce materiály:

Programovanie v Arduine