Čo je to údržba linky a prečo ju potrebujeme?

Meno prezentujúceho: Vladimír Černák, majster odbornej výchovy a hlavný inštruktor

Zamestnávateľ: Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. Horné lúky 1, 949 01 Nitra

Jeho kolegovia o ňom napísali: Vladimír je odborník vo svojom odbore a vie študentov zaujať svojimi skúsenosťami z praxe.

 

Kľúčové slová k praktickej videoukážke : lakovňa, karosáreň, preventívny údržba, prediktívna údržba, proaktívna údržba, korektívna údržba, porucha, auto, termodiagnostika, mechatronik.