Čo sú rozvádzačové skrine?

Meno prezentujúceho: Jozef Kimlička

Zamestnávateľ: Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 6179/5 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves

Jeho kolegovia o ňom napísali: Jozef je majstrom, ktorý ovláda dokonale svoje remeslo. V našej škole učí mladých ľudí praktickým zručnostiam.

 

Kľúčové slová k praktickej videoukážke: istič, rozvádzač, bezpečnostné relé, kontakty, svorka, schémy pre prácu, vstupné a výstupné karty, digitálny vstup, bajt, riadiaci systém, základné schémy programovania.