O význame stavovských a profesijných organizácií s generálnym sekretárom APZD

Mgr. Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Kľúčové slová rozhovoru: nadpodnikové vzdelávacie centrum, duálne vzdelávanie, odborné školstvo, podnikové školy, vysoké školstvo, priemysel, zamestnanosť.