Nie je pneumatika, ako pneumatika...

Meno prezentujúceho: Ing. Igor Krucovčin

Zamestnávateľ: Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 6179/5 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves

Kľúčové slová k praktickej videoukážke: cestný ventil, schéma postupu, simulačné programy, spínač, valec, zobrazenie procesov, nepriame automatické riadenie, automat, kaliaca pec s počítadlom, piest, koncové snímače.

 

Jeho kolegovia o ňom napísali: Igor je výborný a zanietený učiteľ. Má zmysel pre humor, ktorý majú radi i jeho žiaci.