Čo je frézovanie a ako prebieha jeho programovanie?

Meno prezentujúcej: Mgr. Marina Šustáková

Zamestnávateľ: ZF Slovakia a.s., Ku Bratke 3944/9A, 934 05 Levice

Jej kolegovia o nej napísali: Martina je super človek, príjemná a milá. Je to výborná odborníčka. O svojich žiakov sa neustále zaujíma a vytvára pre nich podnetné tvorivé prostredie.

 

Kľúčové slová videoukážky: CNC, frézovanie, gravírovacia fréza, kontrolná fréza, kapsa, frézovacia hlava, cvičný výrobok, výkres, rozmery pri frézovaní, programovanie – vektorový program.

 

Doplňujúce materiály: 

Ako vyzerá frézovanie?

CNC fréza