Ako funguje klimatizácia?

Meno prezentujúceho: Ing. Vladimír Orovnický

Zamestnávateľ: firma DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava.

Jeho kolegovia o ňom napísali: Vladimír je veľkým propagátorom duálneho vzdelávania. Ustavične s úsmevom hľadá konštruktívne riešenia na všetky problémy. Okrem lojality k vlastnej firme hľadá cesty k sieťovaniu podnikov v rámci duálneho vzdelávania.

 

Kľúčové slová videoukážky: teplo, chlad, tlak, voda, kvapalina, meď, obnoviteľné zdroje, tepelné čerpadlo, odpadové teplo, energetická nezávislosť, termodynamický zákon, technológia, Stirlingov motor, projektová dokumentácia, termokamera.