Čo potrebujú vedieť rušnovodiči?

Meno prezentujúcich: František Beke (hlavný inštruktor) a Ján Štípala (inštruktor)

Zamestnávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Zelená 2, 036 08 Martin Priekopa,  pobočka DEPO Vrútky

Kolegovia o nich napísali: Ferko a Janko sú kvalitnou odbornou i ľudskou posilou v DEPE vo Vrútkach. Ich cenné rady sú zaujímavé i pre ich žiakov.

 

Kľúčové slová k praktickej videoukážke: elektromechanik, rušňovodič, lokomotíva, zberače, troleje, schémy, systémy, odpojovače, havárie zberača, zbernica, indikačné transformátory, relé, napätie, tlmivka, magnetické pole, hlavný vypínač, napäťová ochrana, trakčné motory, diódový usmerňovač, kondenzátor.