Načo slúži brzdová sústava?

Meno prezentujúceho: Ing. Michal Voloch

Zamestnávateľ: Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 6179/5 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves

Kľúčové slová k praktickej videoukážke: brzdy, vozidlo, bezpečnosť jazdy, brzdová kvapalina, spomalenie, trenie, dynamika jazdy, brzdový pedál, kapota, brzdové trubičky, brzdový strmeň, auto, ABS systém, ventily, brzdové obloženie.

 

Jeho kolegovia o ňom napísali: Miško je to mladý, dynamický, neustále sa vzdeláva, o čom svedčí aj to, že vyštudoval elektrotechniku na vysokej škole popri zamestnaní. Pre Duálnu akadémiu je veľkou personálnou posilou. Je veľkým motivátorom a príkladom pre mladých ľudí.